You are here
Home > Uncategorized >

Turk Elektronik Para A.Ş’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen faaliyet izni kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

logo
Turk Elektronik Para A.Ş’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen faaliyet izni kararı 29465 sayılı 4 Eylül 2015 CUMA tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

4 Eylül 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29465

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6428 Karar Tarihi: 27.08.2015

Kurul Başkanlığının 26.08.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 26.08.2015 tarih ve 12509071-114-E.21100 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

– Turk Elektronik Para A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası, 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

– Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

Top