You are here
Home > Uncategorized >

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri Seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayınlandı.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÜYELİĞİ İÇİN
YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR

07.10.2016 tarihli 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.


resmi-gazete

Karar No. 1129

Karar Tarihi: 05.10.2016

 

24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 21’inci maddesinin hükümlerine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan beş üyelik için, Genel Kurulun 05.10.2016 tarihli 3’üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

ADI VE SOYADI ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU

Cabir BİLİRGEN Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
Cengiz PAŞAOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
Mehmet Niyazi TANILIR Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
Turan ARIK Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
Yusuf ALATAŞ Halkların Demokratik Partisi Grubu

 

Dönemi ve Yasama Yılı 26 / 2
Karar Numarası 1129
Karar Kabul Tarihi 05/10/2016
Kararın Kabul Edildiği Birleşim Tarih – No 05/10/2016 – 3
Başbakanlığa Yazılan Tezkere Tarih -No 06/10/2016 – 59534
Resmi Gazete Tarih – No 07/10/2016 – 29850
Sıra Sayısı – Eki
Kararın Başlığı KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÜYELİĞİ İÇİN YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR
Karar Ek Bilgi
Karar Türü TBMM’nin üye seçimi (Sayıştay, RTÜK, KİK) kararları
Oylama Sonuçları Kabul: , Red: , Çekimser: , Geçersiz: , Boş: , Toplam:0
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3’üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

BAŞKAN – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 21’inci maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna beş üye için seçim yapılacaktır.

Siyasi parti grupları tarafından gösterilen adayların adlarını, soyadı sırasına göre okutuyorum:

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu aday listesi:

Ümmet Artuç

Cabir Bilirgen

Orhan Özdemir

Cengiz Paşaoğlu

Şevket Sarıcaoğlu

Mehmet Niyazi Tanalır

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu aday listesi:

Turan Arık

36


Elçin İsetHalkların Demokratik Partisi Grubu aday listesi:

Yusuf Alataş

Ferhat Kabaiş

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 21’inci maddesi gereği siyasi parti grupları kendilerine düşen üyeliğin 2 katı kadar aday göstermişlerdir. Adayların adları soyadı sırasına göre birleşik oy pusulası şeklinde düzenlenmek suretiyle bastırılmıştır. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmak şartıyla, seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu aday listesinden en çok oyu alan 3 aday ile eşit oranda düşen üyelik için Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi grupları listesinden en çok oyu alan birer aday seçilmiş olacaktır.

Oylamanın ne şekilde yapılacağı konusunda bilgi vermek istiyorum.

Komisyon ve Hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden komisyon sırasındaki kâtip üyeler Adana’dan başlayarak Denizli’ye kadar, Denizli dâhil ve Diyarbakır’dan başlayarak İstanbul’a kadar, İstanbul dâhil; Hükûmet sırasındaki kâtip üyeler ise İzmir’den başlayarak Mardin’e kadar, Mardin dâhil ve Mersin’den başlayarak Zonguldak’a kadar, Zonguldak dâhil, adı okunan milletvekilinin adını defterden işaretleyeceklerdir. Adı işaretlenen milletvekiline mühürlü birleşik oy pusulası ve zarf verilecektir. Oyunu kullanan milletvekili, oy pusulasını içeren zarfı Başkanlık Divanı kürsüsünün önünde konulmuş olan oy kutusuna atacaktır. Birleşik oy pusulasında Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu aday listesinden 3 adayın, eşit oranda düşen üyelik için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve Halkların Demokratik Partisi Grubu aday listesinden birer adayın isimlerinin karşısındaki kareye çarpı işareti konulacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu aday listesinden 3’ten fazla, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve Halkların Demokratik Partisi Grubu aday listesinden ise 1’den fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Bu hususlar birleşik oy pusulasında da dipnot olarak belirtilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit edilecektir. Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra Komisyon sıralarında yerlerini alacaktır.

Şimdi tasnif komisyonunun üyeleri için seçim yapıyoruz.

Sayın Hasan Turan, İstanbul? Burada.

Sayın Burcu Çelik Özkan, Muş? Burada.

Sayın Mustafa Şahin, Malatya? Yok.

Sayın Ejder Açıkkapı, Elâzığ? Yok.

Sayın Ebubekir Gizligider, Nevşehir? Yok.

Sayın Cemil Çiçek, Ankara? Yok.

Sayın Gaye Usluer, Eskişehir? Yok.

Sayın Necati Yılmaz, Ankara? Yok.

Sayın Aziz Babuşcu, İstanbul? Yok.

Sayın Öznur Çalık, Malatya? Yok.

Sayın İzzet Ulvi Yönter, İstanbul? Yok.

Sayın İbrahim Özdiş, Adana? Burada.

Sayın Şahap Kavcıoğlu, Bayburt? Yok.

Sayın Serkan Topal, Hatay? Yok.

Sayın Ömer Fethi Gürer, Niğde? Burada.

Sayın Hayati Yazıcı, İstanbul? Yok.

Sayın Mehmet Erdoğan, Gaziantep? Yok.

Sayın Vedat Demiröz, Bitlis? Yok.

Sayın İmran Kılıç, Kahramanmaraş? Burada.

Tasnif komisyonunun seçimleri tamamlandı.

Sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını, oy pusulaları ile zarfların da teslim edilmesini rica ediyorum.

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi tamamlanmıştır.

Tasnif Komisyonu üyelerinin lütfen yerlerini almalarını rica ediyorum ve Tasnif Komisyonunun isimlerini okuyorum.

Hasan Turan, İstanbul Milletvekili; Burcu Çelik Özkan, Muş Milletvekili; İbrahim Özdiş, Adana Milletvekili; Ömer Fethi Gürer, Niğde Milletvekili; İmran Kılıç, Kahramanmaraş Milletvekili.

Kupaları kaldıralım ve Tasnif Komisyonuna teslim edelim.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – Tasnif komisyonu üyelerine tekrar teşekkür ederek Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleri için yapılan seçimin

 

tutanağını okutuyorum:Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kişisel Verileri Koruma Kurulundaki 5 üyelik için yapılan seçime 269 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

Üye Üye Üye

Hasan Turan Burcu Çelik Özkan İbrahim Özdiş

İstanbul Muş Adana

Üye Üye

Ömer Fethi Gürer İmran Kılıç

Niğde Kahramanmaraş

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Aday Listesi

Ümmet Artuç 4 oy

Cabir Bilirgen 255 oy

Orhan Özdemir 7 oy

Cengiz Paşaoğlu 252 oy

Şevket Sarıcaoğlu 8 oy

Mehmet Niyazi Tanılır 256 oy

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Aday Listesi:

Turan Arık 234 oy

Elçin İset 5 oy

Halkların Demokratik Partisi Grubu Aday Listesi

Yusuf Alataş 218 oy

Ferhat Kabaiş 6 oy

Boş 1

Geçersiz 2

Toplam 269

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Buna göre, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu aday listesinden Cabir Bilirgen, Cengiz Paşaoğlu ve Mehmet Niyazi Tanılır; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu aday listesinden Turan Arık; Halkların Demokratik Partisi Grubu aday listesinden Yusuf Alataş Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Hayırlı olmasını diliyorum.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.12

 

 

 

Top