You are here
Home > Eğitimler >

Büsiber Some Adli Bilişim Eğitimi kayıtları başladı.

Büsiber – Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi

SOME – Siber Olaylara Müdahale Ekipleri

Adli Bilişim Eğitim Kayıtları başladı.

Büsiber Some Adli Bilişim Eğitimi

Some (Siber Olaylara Müdahale Ekipleri) Kapsamında Adli Bilişim Eğitimi.

Eğitim ülkemizin önde gelen siber güvenlik ve adli bilişim uzmanlarından İbrahim Halil Saruhan ve BÜSİBER yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin tarafından 03-06 Ocak  2018 tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim tarihi:

03 Ocak 2018 Çarşamba (6 saat)

04 Ocak 2018 Perşembe (6 saat)

05 Ocak 2018 Cuma (6 saat)

06 Ocak 2018 Cumartesi (6 saat)

 

Eğitim saatleri: 09:30 – 17:00

 

Eğitim Ücreti: 1500 TL + %8 KDV.

 

Kamu kurumlarına  ve 4 kişilik gruplara %20 indirim yapılmaktadır.

 

Eğitim Yeri : A208, Boğaziçi Üniversitesi – Hisar Kampüs 34342 Bebek/İstanbul

 

Kayıt ve sorularınız için;

Tel:   +905302439365

 https://siber.boun.edu.tr/tr/iletisim

 

Büsiber – Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi hakkında

Büsiber - Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi
Büsiber – Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi

BÜSİBER siber güvenlik hizmetleri ile her geçen gün artan internet üzerinden gelen saldırılara karşı KAMU kurum ve kuruluşlarının yanındadır.

Bunu aşağıdaki başlıklar ile sağlamayı hedefler

 

1- Büsiber ; Siber güvenliği Yönetim Bilişim Sistemleri yönüyle inceleyerek disiplinler arası bir teknik ve işletme bakış açısı ile bilgi güvenliği ve iş sürekliliği ilgili standartların daha yaygın ve etkin kullanılmasını sağlamayı hedefler.

2-Büsiber ; Dünyada önemli bir finans merkezi olma yolundaki İstanbul’da oluşması muhtemel siber saldırı durumlarına karşı hazırlıklı olunmasını sağlayarak İstanbul marka değerini korumayı hedefler.

3-Büsiber ; Merkezde elde edilen bilgi birikimini akademik çalışmalara dönüştürmek ve bilgi güvenliği konusunda yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmek isteyen girişimcilerle güvenli biçimde paylaşılmasını sağlamayı hedefler.

5-Büsiber ; Merkez içerisinde kurulacak siber saldırı zafiyet testleri ve adli bilişim hizmeti verecek laboratuvar ile derslerde sadece teorik değil uygulamalı Bilgi Güvenliği Eğitimlerinin verilmesini sağlayarak bu konularda İstanbul’a yetişmiş gücü kazandırmayı hedefler.

6- Büsiber ; Siber Zafiyet Testleri, Adli Bilişim, Bilgi Güvenliği Eğitimi hizmetleri ile Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Risk Analizi, Bilgi Güvenliği Teknolojileri Projelendirilme Danışmalıkları hizmetleri vermeyi hedefler.

7-Büsiber ; Bilişim teknolojileri kullanarak kentsel hizmetlere yenilikçi uygulamalar getirerek İstanbul’da yaşam kalitesini yükselten, bütçelerinde siber güvenliğe arzu ettiği  kadar kaynak aktaramayan belediyeler ile temasa geçip E-Belediye hizmetlerine İnternet üzerinden bir siber zafiyet testi hizmeti önererek mevcut durumlarını ortaya koymayı hedefler.

8-Büsiber ; Bilişim teknolojileri kullanarak ve hastane otomasyonu yazılımları ile hastaların ve yakınlarının daha hızlı hizmet almasını sağlayarak İstanbul’da yaşam kalitesini yükselten, bütçelerinde siber güvenliğe arzu ettiği kadar kaynak aktaramayan devlet hastaneleri ile temasa geçip İnternet Üzerinden bir siber zafiyet testi hizmeti önererek mevcut durumlarını ortaya koymayı hedefler.

9-Büsiber ; Devlet üniversiteleri temasa geçip web sitesine ağ üzerinden bir siber zafiyet testi hizmeti vererek zafiyetlerini tespit edip mevcut durumlarını ortaya koymayı hedefler.

10-Büsiber ; Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgi güvenliği farkındalığı oluşturmayı hedefler.

11-Büsiber ; İstanbul’daki Üniversitelerdeki ilgili birimler ve öğrenci kulüpleri ile etkinlikler düzenleyerek, mezun olduklarında bilgi güvenliği farkındalığı ile iş hayatına atılmalarını sağlamayı hedefler.

12-Büsiber ; Ülkemizdeki iş hayatının kalbi konumundaki İstanbul’un olası siber saldırılar sebebiyle iş kesintisi ve sanayi casusluğundan kaynaklanacak mali kayıplar yaşamaması için, risk analizleri ve bilgi güvenliği yönetimi standartlarının uygulanması hizmetlerini vermeyi hedefler.

https://siber.boun.edu.tr/

 

SOME – Siber Olaylara Müdahale Ekipleri Hakkında

“Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar” 20 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayınlanmıştır. Bu önemli adımla ülkemizin siber güvenliğinin sağlanması konusunda idari, teknik ve hukuki yapıların oluşturulması süreçleri hız kazanmıştır. Bu Karar ile siber güvenliğe ilişkin program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla “Siber Güvenlik Kurulu” oluşturulmuştur.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan plan, program, usul, esas ve standartlara uyması esas alınmıştır. Bu bağlamda ilgili tüm kurum ve kuruluşların Siber Güvenlik Kurulu kararları çerçevesinde işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmalara katılım ve katkı sağlaması, alınan kararları titizlikle uygulaması siber güvenlik çalışmalarının başarı ile sonuçlanması ve ulusal siber güvenliğimizin arttırılması bakımlarından büyük önem arz etmektedir.

 

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)

Siber Güvenlik Kurulu’nun ilk toplantısında “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” kabul edilmiş ve 20 Haziran 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmıştır. 29 ana eylem ve 95 alt eylem maddesinden oluşan eylem planında, her eylem kapsamındaki çalışmaları sorumlu ve ilgili kuruluş olarak yürütecek kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir. Söz konusu eylem planı kapsamında temel görevi koordinasyon ve işbirliği olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 27 Mayıs 2013 tarihinde kurularak, faaliyetlerine başlamıştır. Yine söz konusu eylem planı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (Kurumsal SOME, Sektörel SOME) oluşturulması öngörülmüştür.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’nın 4. Eylem Maddesi “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) kurulması ve Sektörel ve Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME) oluşturulması” kapsamında 11 Kasım 2013 Tarihli ve 28818 Sayılı “Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Tebliğin 6. maddesinde Siber Güvenlik Kurulu tarafından belirlenen kritik sektörlerde, sektörün düzenleyici ve denetleyici kurumu veya sektörün ilgili olduğu bakanlık bünyesinde “Sektörel SOME” kurulmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir.

“Kritik Altyapılarda Bilgi Güvenliği Yönetimi Projesi”

Kalkınma Bakanlığı 2012 Yatırım Programı içerisinde yer alan “Kritik Altyapılarda Bilgi Güvenliği Yönetimi Projesi” kapsamında kritik altyapıların ve kritik altyapıları barındıran kritik sektörlerin belirlenmesi için ilk çalışmalar yapılmış, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’nın 5 numaralı eylem maddesi kapsamında, Siber Güvenlik Kurulu’nca ilk etapta “Ulaştırma, Enerji, Elektronik Haberleşme, Finans, Su Yönetimi, Kritik Kamu Hizmetleri” ülkemizin kritik sektörleri olarak belirlenmiştir.

Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi, Sektörel SOME’lerin kurum organizasyonu içerisindeki yerini, Kurumsal SOME’ler ve USOM’la ilişkilerini, kapasite planlamasını, personelin niteliklerini (eğitim düzeyi ve tecrübe), alması gereken eğitimleri, bu personelin siber olay öncesi, esnası ve sonrasında yapması gereken çalışmaları, kurum içi/kurum dışı paydaşlarla iletişim esaslarını, Sektörel SOME’lerin kurulması için gereken kuruluş süreleri ve esasları ile bu süreçte kullanılacak olan ekler, şekiller ve tablolar listesini içermektedir.

11 Kasım 2013 tarihli ve 28818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Sektörel SOME’lerde istihdam edilecek personelin, kurum ve/veya kuruluşların hizmet içi eğitimlerine ilave olarak bu eğitimleri de alması tavsiye edilir. İhtiyaç duyulan asgari eğitimlerden bazıları USOM tarafından verilebilecektir .

www.bookmark.com.tr 

Top